top of page
Molte_01-08-2018_P8010725.JPG

Konsekvensanalyser

For konkrete utbygginger og tiltak hvor det skal utredes konsekvenser av tiltaket på naturmangfold og miljømessige forhold, vil Abc natur være det riktige valget. Vi vil sørge for at alle som har kunnskap om et område blir intervjuet på et tidligst mulig stadium, slik at man unngår kritikk fra lokalkjente personer eller fagfolk i ettertid. Dette inkluderer også konsekvensutredninger.

Det kan være å utrede hvilke effekter og konsekvenser tiltaket vil ha på naturmangfold og miljø for øvrig, eller hvordan man kan ta hensyn til berørt natur og naturverdier både for å minimere negative konsekvenser og å gjøre virksomme tiltak for å bedre forholdene for naturmangfoldet. Vi kartlegger naturverdier og både evaluerer og analyserer konsekvenser av inngrep på miljøet.

​Rådgivning på mulige effekter av inngrep på dyreliv, planter og det biologiske mangfoldet. Dyr og planter kan tilpasse seg menneskeskapte endringer og byggverk, og dette er også konsekvenser. Konsekvenser kan være positive eller negative, eller være store eller små. Det kreves god kunnskap for å skille dette.

Abc natur tar oppdrag for både private og offentlige, både for små og store prosjekter.

bottom of page