top of page

Kurs, seminarer og foredrag

Informasjon kan deles gjennom kurs, seminarer og foredrag.

 

Abc natur holder kurs både på nettet og fysisk, innenfor en rekke områder, inkludert:
- mange biologiske og økologiske tema,

- metodiske problemstillinger, inkludert hunder og hundetrening (se egen ramme)

- alle tema på denne nettsida (www.abcnatur.no)
- k
artlegging av natur

- bilder og fotografering av naturobjekter

- forskning og undersøkelser i natur, inkludert metodiske spørsmål

- naturanalyse, metoder

- biologi hos grupper av organismer og arter

Ønsker om kurs blir tilpasset kundene.

 

Kurser om hund spesielt

Ved anledning kan kurs om hund holdes: - hundens biologi, evner, læring, trening, - alt basert på hundens biologiske forutsetninger

Daglig leder i Abc natur, Ole Reitan, er sertifisert hundeinstruktør i Norsk Kennel Klubb (NKK). Han har holdt hundekurs for særlig Nidaros Brukshundklubb siden 2004, drevet aktivt med redningshunder (lavinehunder og ettersøkningshunder), og trent hunder i en rekke former for søk og lydighet.

Han har også utviklet en egen metode for søk etter døde fugler i feltforskning, fjærsøkshund, altså søk etter fjær (!). Denne metoden er overlegen andre ved søk etter fjær og der det har ligget (døde) fugler. Basert på bruk av ulike hunder parallelt i ukentlige søk gjennom 5 år, kunne det sammenliknes effektivitet på å finne forskjellige typer fjær og kadaver. For de typer objekter som hunder kan være nyttig å bruke (særlig objekter under 500 g), var en fjærsøkshund langt mer effektiv enn en kadaverhund (hund som er opplært og trent på kadaver/dødt dyr under nedbrytning) eller ufaglærte hunder. Ulike hunder viste seg ved sammenlikninger å være meget ulike i effektivitet i funn av døde fugler, så mye som ca. 10 til 1.

ABc natur vil også kunne foreta sertifisering av effektive fjærsøkshunder.

Alle våre hundekurs vil baseres på de nyeste vitenskapelige kunnskaper om hundebiologi og -atferd. Det fokuseres på aktiv bruk av hundens egne sanseapparat og oppfattelse av verden (kognisjon) framkommet gjennom de siste 20 års forskning internasjonalt. Kommunikasjon mellom eier og hund er sentralt, hunden er et eget individ med sanseapparat tilpasset dens verden. Enhver hund er et eget individ, ulike hunder har sine egne kvalifikasjoner, og ulike hunder kan være svært ulike i egenskaper og effektivitet ved bruk.

bottom of page