top of page

Bilder av arter viser norsk artsnavn der dette er godkjent i Artsdatabankens navnebase (http://www.artsdatabanken.no). For øvrige arter brukes det vitenskaplige artsnavnet.

For mer kunnskap om den enkelte arten, se Artsdatabanken.


For hvert bilde oppgis også  vitenskapelig navn, og hvor det er tatt (sted, kommune og fylke).

Copyright og fotograf står under hvert bilde.

Ønsker du å bruke et bilde, eller andre spørsmål om bildet, kontakt fotograf eller Abc natur.

Hvert bilde har et unikt nummer i parentes.

Bilder som presenteres på abcnatur.no:

  1. dokumenterer organismer, arter, elementer og sammenhenger i natur

  2. bilder tatt i utvalgte natur og naturområder med særlig høye naturverdier, prioriteres

  3. alle bilder som presenteres her, kan også kjøpes

  4. fotografer med bilder her, har større utvalg av bildemotiver for salg

bottom of page