top of page
Sandmorkel_Berga_2017-05-14_DSC0334.jpg

Informasjon og kunnskap om natur

Sandmorkel Gyromitra esculenta

I en tid hvor vi bombarderes med all mulig informasjon som spriker i alle retninger, er faglig kvalitetssikret informasjon av særlig stor verdi. Riktig og kvalitetssikret informasjon om faktiske forhold, og faktiske kunnskaper, hva sier den? Hva man i dag vet, basert på de beste faglige kilder.

Abc natur vil kvalitetssikre enhver informasjon som gis, som har med natur, miljø, biologi, økologi å gjøre. Dette kan skje gjennom nettet eller gjennom kurs og undervisning. Kunnskap som du får fra og gjennom Abc natur vil være grundig kvalitetssikret.

 

Abc natur kan gi direkte svar på spørsmål og problemstillinger, basert på biologisk og økologisk basiskunnskap, og utrede konkrete spørsmål om natur-tema, - om dyreliv, naturtyper, planter, sopp, livsvilkår, miljøforhold, med mer.

Det inkluderer fakta-informasjon om: naturmangfold, biologi, økologi, atferd hos dyr, enkeltarter, sammenhenger, tilpasninger, påvirkninger, responser på inngrep, tiltak og forstyrrelser.

 

Alle typer organismer, dyr, planter, sopp, alger, i alle typer naturmiljø. Virkninger av tiltak.

Naturen og naturens verdier - basis for alt liv

Naturens mangfold - Biologisk mangfold

- Hva er forskjellig?

Biologi hos arter

Hver art er tilpasset å leve i bestemte miljøforhold. Arter kan ha ulik grad av toleranse til miljøet på stedet de kan leve. Arter som er særlig spesialiserte på bestemte økologiske nisjer er mer sårbare når det skjer endringer i miljøforholdene. Den enkelte arts biologi - og informasjon om hver enkelt art - er da viktige spørsmål å besvare. 

 

Artsidentifisering

Kurs, seminarer og foredrag

Abc natur tilbyr foredrag, seminarer og kurs innen en rekke tema om natur, biologi, økologi og atferd.

Rådgivning - konsultasjon

Alle typer rådgivning om natur og miljø utføres.

bottom of page