Vepser, humler, bier - Orden Hymenoptera

Jordgjøkhumle og Åkerhumle (1096)
Jordgjøkhumle og Åkerhumle (1096)

Bombus bohemicus og Bombus pascuorum - Berga, Indre Fosen, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Lys jordhumle - hann (1097)
Lys jordhumle - hann (1097)

Bombus lucorum - Berga, Indre Fosen, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Lys jordhumle - hann (1098)
Lys jordhumle - hann (1098)

Bombus lucorum - Berga, Indre Fosen, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Lys jordhumle - hann (1099)
Lys jordhumle - hann (1099)

Bombus lucorum - Berga, Indre Fosen, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Lys jordhumle - hann (1100)
Lys jordhumle - hann (1100)

Bombus lucorum - Slakken, Indre Fosen, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Steinhumle på tiriltunge (1101)
Steinhumle på tiriltunge (1101)

Bombus lapidarius - Devlebukta, Lade, Trondheim, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Kysthumle (1102)
Kysthumle (1102)

Bombus muscorum - Smøla, Møre og Romsdal - Foto (©) Ole Reitan

Kysthumle (1103)
Kysthumle (1103)

Bombus muscorum - Smøla, Møre og Romsdal - Foto (©) Ole Reitan

Kysthumle (1104)
Kysthumle (1104)

Bombus muscorum - Smøla, Møre og Romsdal - Foto (©) Ole Reitan

Trehumle (1105)
Trehumle (1105)

Bombus hypnorum - Berga, Indre Fosen, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Markhumle (1106)
Markhumle (1106)

Bombus pratorum - Berga, Indre Fosen, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Markhumle på blåknapp (1107)
Markhumle på blåknapp (1107)

Bombus pratorum - Dragvoll, Trondheim, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Åkerhumle på rødkløver (1108)
Åkerhumle på rødkløver (1108)

Bombus pascuorum - Devlebukta, Lade, Trondheim, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Åkerhumle på rødknapp (1109)
Åkerhumle på rødknapp (1109)

Bombus pascuorum - Devlebukta, Lade, Trondheim, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Jordgjøkhumle (1110)
Jordgjøkhumle (1110)

Bombus bohemicus - Berga, Indre Fosen, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Jordgjøkhumle (1111)
Jordgjøkhumle (1111)

Bombus bohemicus - Berga, Indre Fosen, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Jordgjøkhumle (1112)
Jordgjøkhumle (1112)

Bombus bohemicus - Slakken, Indre Fosen, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Jordgjøkhumle (1113)
Jordgjøkhumle (1113)

Bombus bohemicus - Berga, Indre Fosen, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan

Åkergjøkhumle Bombus campestris (1225)
Åkergjøkhumle Bombus campestris (1225)

Bombus campestris - Reitan, Stadsbygd, Indre Fosen, Trøndelag - Foto (©) Ole Reitan