top of page
Skjære_2010-05-28_DSC_0009.jpg
Bokfink_16-07-2019_DSC8974.jpg

Bokfink Fringilla coelebs - Berga naturreservat, Indre Fosen, Trøndelag juli 2019

Faglige tema

I - Naturen: - basis, betydning og innhold

- Naturen er basis for alt liv
- naturmangfold og biologisk mangfold
- naturelementer: - arter - enhetene i natur
- naturtyper: - natursystem, livsmedium, landskap
- biologiske og økologiske funksjoner i natur
- økologiske sammenhenger og faktorer
Hvordan få informasjon:
- kartlegging av arter
- kartlegging av miljøfaktorer
- taksere natur, arter, grupper av organismer
- designe undersøkelser og datainnsamling i natur
- statistiske analyser av datamateriale fra natur
Vedlikeholde/øke biologisk mangfold, også på små arealer
II - Biologi og økologi hos arter
Noen viktige tema:
- livsvilkår og økologi for levende organismer
- døde dyr og planter gir grunnlag for mye nytt liv
- økologi og samspill ved nedbryting av døde organismer ​
- atferdsbiologi hos enkeltarter
- sanseøkologi hos fugler og andre dyr
- læringsbiologi hos dyr
- samspill mellom mennesker og dyr, sopp, planter, alger
 
Engblåvinge_Slakken_blomstereng_01-07-20

Engblåvinge Cyaniris semiargus - Berga naturreservat, Indre Fosen, Trøndelag juli 2018

P4160569 (2).JPG

Hassel hunnblomster Corylus avellana - Ringvebukta, Trondheim, Trøndelag april 2019

P9213682.JPG

Rød fluesopp Amanita muscaria musicaria - Dragvoll, Trondheim, Trøndelag september 2019

bottom of page