top of page

Karplanter

Rekkefølgen av artene følger siste utgave av 'Gyldendals store nordiske flora' utgitt 2018, av Bo Mossberg & Lennart Stenberg.

bottom of page