top of page

FORMÅL & OPPGAVER:

Abc natur AS utfører mange typer oppgaver: - informasjon om naturverdier og naturkunnskap, kartlegging, taksering, forskning, undersøkelser og andre registreringer i natur.

Temaer inkluderer naturmangfold, biologisk mangfold, dyreliv, planteliv, sopp, alger, natursystemer, livsmedium eller landskap. Eller økologiske sammenhenger, og biologi hos enkeltindivider, bestander og systemer. 

 

Dette betyr kunnskapsbasert informasjon basert på mange metoder; - kartlegging og taksering i natur, fotografering og bilder, data fra natur, analyser og rådgivning om natur og naturmangfold.

LEDELSE:

Abc natur ledes av Ole Reitan:

- Dr.scient. i zoologi, ved NTNU Fakultet for kjemi og biologi, i 1997, med avhandling: 'Responses of Birds to Habitat Disturbances Due to Damming'

- Naturforsker

- Naturvitenskapelige tilnærminger til alle tema i natur

- Biologi: - økologi hos individer, bestander, systemer - atferd - læring

- Økologi særlig ved døde fugler og dyr

- Artskunnskap - for mange organismegrupper, fugler, insekter, pattedyr, planter, sopp

- Data fra natur: - planlegging - innsamling - analyser - presentasjon av resultater

- Fotografisk vitenskapelig dokumentasjon av natur; mikroskopisk - makro - telefoto

- Lys og farger - biologisk betydning

- Sanseøkologi hos fugler og andre dyr

- Bruk av hundenese i feltforskning

​CV inkluderer:

Mer enn 40 års erfaring i å arbeide med de aller fleste typer biologiske og økologiske problemstillinger. Temaer:

- naturmangfold & biologisk mangfold

- effekter på dyreliv av alle typer naturinngrep

- effekter av forstyrrende aktiviteter på dyreliv

- konsekvensanalyser og -utredninger

- atferdsundersøkelser

- dyrs tilpasning til mennesker

- sanseøkologi hos dyr, særlig synsøkologi

- særlig arbeidet mye med fugleøkologi og -atferd

- naturovervåking

- forundersøkelser og etterundersøkelser

- metodiske problemstillinger

- med mye mer

ABC NATUR AS - TIDSHISTORIKK:

- Abc natur AS ble stiftet i januar 2016 - med basis i Trondheim

- Pionerfase: januar-juli 2016, totalt ca. 3 måneder, med testing av noen aktiviteter

- Reell oppstart av Abc natur AS skjer høsten 2021

KVALITET:

Meget stor entusiasme for natur og biologi, som inkluderer dyreliv, planter, sopp, arter og naturtyper

Alltid gjøre arbeid av høyeste kvalitet

Alt som gjøres gjennom Abc natur baseres på den aller beste og mest oppdaterte kunnskap

Arbeid i felt er særlig nøkkelen til bedre kunnskap om natur!

Aurorasommerfugl hunn_2017-05-28_DSC0079_utsnitt
Kysthumle_Smøla_2013_sep_04_DSC0231
Mogop_Dovre_130517_DSC0179
Knuskkjuke_2017-05-28_DSC0073
Rødvorte_2017-05-27_DSC0029
Gråtrost_2010-05-13_DSC_0075 (2)
Norsk_marikåpe_Alchemilla_norvegica_2017-06-05_DSC0180
Blåveis_Slakken_2013_DSC_0147
Åkerhumle_på rødkløver_2015_08_07_DSC0140
Phragmotrichum chailletii_2017-05-31_lok2_DSC0074
Laksand_2015_11_22_DSC0107
Linerle_2014_05_18_DSC0126
Edited Image 2016-02-21 18-00-55
bottom of page