top of page

Fotodokumentasjon av natur

Bilder er viktige, både for å dokumentere og hvert bilde kan fortelle mye mer enn svært mange ord.

Bilder kan brukes til å vise kvaliteter i naturen på bestemte steder, i bestemte landskaper, natursystemer eller livsmedier, eller dokumentere arter på stedet. Bilder kan også vise endringer over tid.

Naturen byr også på stadig nye og bedre fotomotiver av naturelementer. Med egne kameraer kan bilder i dag vise detaljer du ikke en gang trodde eksisterte.

Bilder fra natur kan være alt fra mikroskopiske detaljer til oversikter over landskap, samt alle typer naturelementer og økologiske sammenhenger.

Som illustrasjon eller dokumentasjon.

Detaljer eller helheter: Dyr, planter, sopp, alger, natursystemer, livsmedier.

På denne nettsiden vises bilder av arter, naturtyper, livsmedier, sammenhenger i naturen, funksjoner, arter som er avhengige av hverandre. Det vises spennvidde i naturen. Men hvert bilde har sin historie å fortelle.

Kom gjerne med forespørsel om du har bestemte bildeønsker. Eller ønsker å bruke noen av bildene. Eller ønsker noen spesielle bilder. Kanskje har vi det du leter etter - eller vi kan gjøre det som en egen foto-oppgave. Vi dokumenter også forekomster gjennom bilder.

Ønsker du å bruke noen av bildene på Abc natur sin nettside, ta kontakt for pristilbud.

Har du behov for å dokumentere naturverdier? - enten det er arter, forekomster, spesielle kvaliteter, eller endringer over tid, mellom sesonger,  hekke-/yngleforekomster,

- vi gjør også foto-oppdrag.

Trenger du bilder av konkrete arter, enten det er fugler, insekter, sopp eller planter, eller natursystemer eller livsmedier?

bottom of page