top of page

Naturtypekartlegging

Natur i Norge (NiN)

Naturtyper (natursystemer, livsmedier, landskap) er en overordnet kategorisering av natur på en definert plass.

Fra og med 2016 brukes NiN systemet (Natur i Norge) for naturtypekartlegging. NiN er en nasjonal standard, utviklet som et nøytralt beskrivelsesverktøy for naturtyper, for å kunne brukes innenfor alle forvaltningsområder, og i ulik detaljeringsgrad.

NiN brukes blant annet til kartlegging av mulig verneverdig natur og til forundersøkelser i områder som planlegges utbygget. 

NiN brukes i hovedsak i forbindelse med offentlig- og privat forvaltning, men enhver som ønsker å vite hva man har av verdier på sin private eiendom kan bruke NiN til å kartlegge og vurdere biologiske verdier på sin eller sitt nabolags eiendommer.

bottom of page