top of page

Evalueringsoppgaver

Mange typer evalueringsoppgaver kan være aktuelle.

Evalueringer av prosjekter, inkludert planer i alle faser, vil det være et økende behov for framover. For eksempel, bruker man Artskart som kilde, hvor gode og representative er dataene som finnes i offentlige datasett? Hva sier egentlig observatørenes informasjoner?

Prosjekter trenger kanskje en uavhengig evaluering? Abc natur foretar også eksternevaluering av ulike miljørelaterte prosjekt. ​Vi bidrar også i utarbeidelse av areal- og reguleringsplaner. Ta gjerne kontakt med oss tidlig i prosessen. Slik kan vi bidra med verdifull kunnskap om naturverdier og lovverk fra starten, og tiltakshaver unngår å måtte gå unødvendige runder før prosjektet kan godkjennes. Vi kan gi ulike opplegg og tilbud på evalueringsprosjekter.

bottom of page