top of page

Prosjektutredninger

I mange ulike sammenhenger kan det være behov for prosjektutredinger. For eksempel når det skal tas hensyn til et tiltaks effekt på berørt natur og naturverdier, eller kort og godt for å klarlegge naturverdier eller biologisk mangfold i et gitt område. Dette kan være i en stor eller liten skala.

 

Abc natur kartlegger naturverdier og vurderer og analyserer konsekvenser av inngrep på miljøet.

Vi gjør miljørelaterte prosjektutredninger, lager handlingsplaner og foretar konsekvensanalyser for både private og offentlige. Vi gjør prosjektutredinger ved tiltak hvor det skal tas hensyn til tiltakets effekt på berørt natur og naturverdier, kartlegger naturverdier i et område, eller utreder et generelt naturfaglig tema eller problemstilling.

 

Slike utredninger kan være små og enkle, eller inkludere mange elementer og kompliserte sammenhenger.


Vi er behjelpelig med rådgivning på mulige effekter av inngrep på dyreliv, planter og det biologiske mangfoldet. Vi har også kunnskap om hvordan dyr og planter kan tilpasse seg menneskeskapte endringer, og tilbyr også bevaringsbiologisk rådgivning og utredninger.

bottom of page